کشف 2000 عدد سرنگ در شمال کشور

در تمامی جهان از سرنگ قلمی ارومیه استفاده می کنند این محصول بسیار کارآمد و مفید می باشد برای استفاده از آن باید حواستان باشد که یکبار مصرف می باشد.

 

برای خرید یک سرنگ خوب ابتدا باید بدانیم که چه تعداد سرنگ مشابه تولید شده و با توجه به عملکرد آنها تصمیم به خرید سرنگ قلمی مناسبترین سرنگ با توجه به بیماری تان تهیه نمایید.

بدین رو افرادی که دچار بیماری شده اند اصولا برای وصل شدن سرنگ انسولین بی دی نیاز به سرنگ دارند که به رگ آنها آسیب بدی وارد نمی شود.

ضمن اینکه سرنگ برای کودکان بسیار کوچک تر می باشد لازم به ذکر است بدانید سرنگ انسولین آوا در داروخانه و امور پزشکی وجود دارد.